Peer Evaluatie RvA

25-04-2014

De Europese coöperatie voor Accreditatie (EA), de overkoepelende Europese accreditatie-instantie, regelt dat iedere Europese Accreditatie-instantie eens in de twee tot vier jaar door middel van een Peer Review door de collega’s gecontroleerd wordt op het voldoen aan de internationale norm ISO/IEC 17011 en de eisen uit de Europese Verordening (EC)765/2008.

In november 2013 en januari 2014 heeft de RvA een Peer Review ondergaan vanuit de EA. Het peer review-team heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal bevindingen achtergelaten waarmee we direct aan de slag zijn gegaan. Inmiddels zijn op al deze punten maatregelen getroffen en zijn de oorzaken weggenomen. Dit is naar tevredenheid aangetoond aan het beoordelingsteam van EA.

Op 9 april 2014 heeft EA dan ook besloten dat de RvA, zonder speciale condities

· mede-ondertekenaar blijft van alle MLA’s van EA
· is geaccepteerd voor de MLA voor de Verificatie van Broeikasgassen volgens ISO 14065 en de verordening EU 600/2012.

Een volgende review is voorzien in 2017.

Via de link hieronder kunt u het volledige eindrapport van het beoordelingsteam lezen. Namen van personen en instellingen zijn om privacy redenen uit het rapport gehaald.