ISO 15189:2012 Transitiehelden

19-11-2014

ISO 15189:2012 Transitiehelden

Op 5 november 2014 zijn door de RvA ISO 15189 accreditatieverklaringen uitgereikt aan de vier CCKL laboratoria die in een pilottraject als eerste de transitie naar RvA accreditatie op basis van de ISO 15189:2012 hebben doorlopen.

Tussen 2014 en 2019 zullen alle (ongeveer 250) CCKL geaccrediteerde laboratoria gefaseerd overgaan naar accreditatie op basis van de internationale norm ISO 15189. 

Een enorm project, waarbij het VPG laboratorium van het AZM Maastricht, de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC Rotterdam, het Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst van het ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk en het Radboudumc Genetica/Sectie Genoomdiagnostiek in Nijmegen in het diepe zijn gesprongen en zich vrijwillig hebben aangemeld om als eerste laboratoria de overstap naar de nieuwe norm te wagen.

Deze “transitiehelden” zijn op 5 november 2014 in het zonnetje gezet door de RvA, tijdens een feestelijke uitreiking van de accreditatieverklaringen.

Ine Greven, unitmanager Zorg, blikte terug op het transitietraject. Het werk van de stuurgroep, de filosofie achter deze ISO 15189 norm, de inrichting van het RvA transitieproces en de “winnende” pilotlaboratoria passeerden de revue.

Vervolgens hebben Amber Jansma van het Erasmus MC en Hans Scheffer van het Radboudumc met een enthousiast verhaal laten zien hoe zij het transitieproces hebben aangepakt en doorlopen. 

Uit beide presentaties is gebleken dat er wat beoordelen betreft niet zoveel verschillen zijn tussen CCKL accreditatie en RvA-accreditatie. Wel zijn er accentverschillen en moet het kwaliteitssysteem meer prospectief gericht zijn.

Tot slot heeft Jan van der Poel, algemeen directeur van de RvA, een dankwoord uitgesproken aan alle partijen die dit transitieproces mogelijk hebben gemaakt, de stuurgroep, de projectgroep, Unit Zorg van de RvA en natuurlijk de laboratoria die het pilottraject hebben willen doorlopen. Ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst mochten de vier laboratoria een overwinningsbeker in ontvangst nemen. Een passende beloning voor deze transitiehelden.