Invoering schaduwonderzoeken

25-08-2014

De RvA heeft per 1 mei 2014 een nieuwe vorm van beoordelen (het schaduwonderzoek) ingevoerd bij de beoordeling van managementsysteemcertificatie. Bij reguliere beoordelingen (initieel, controle- en herbeoordelingen) kan één van de bijwoningen vervangen worden door een schaduwonderzoek. Bij een schaduwonderzoek gaat de RvA-beoordelaar samen met de auditor van een CI terug naar de klant (dus in de omgeving van de klant, met de documenten en registraties van de klant) om te kijken of de rapportage van de auditor een representatief beeld geeft van de uitgevoerde audit en het managementsysteem van de klant. Voor een uitgebreidere beschrijving van het schaduwonderzoek wordt verwezen naar het toelichtend document RvA-T040. Uw relatiebeheerder zal u informeren wanneer deze methode van beoordeling bij u wordt ingezet. Dit instrument zal in het eerste jaar in de vorm van een pilot worden ingezet (met maximaal één schaduwbeoordeling per CI) en in 2015 worden geëvalueerd.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Ingrid Grotenhuis (ingrid.grotenhuis@rva.nl), Willem de Lange (willem.de.lange@rva.nl), of Casper van Erp (casper.van.erp@rva.nl). Voor vragen omtrent inzet en planning, neem contact op met uw relatiebeheerder.