Implementatieperiode ILAC-P15

12-08-2014

RvA-beleid t.a.v. implementatieperiode ILAC-P15:06/2014

Op 27 juni 2014 heeft ILAC (International Laboratory AccreditationCooperation) document ILAC-P15:06/2014 gepubliceerd:

“Application of ISO/IEC17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”.

Dit document beschrijft de toepassing van ISO/IEC 17020:2012 voor zowel accreditatie- als inspectie-instellingen.

Aangezien de RvA ondertekenaar is van de ILAC MRA (Mutual RecognitionAgreement), geldt voor de RvA een periode van maximaal 18 maanden om document ILAC-P15 te implementeren (zie hoofdstuk 3 uit het document).

De RvA zal de implementatie per 1 november 2014 hebben gerealiseerd. Het document ILAC-P15 zal vanaf die datum dan ook worden toegepast bij beoordelingen.