EA Algemene Vergadering in Den Haag

01-12-2014

EA Algemene Vergadering in Den Haag

Op 19 en 20 november 2014 was de RvA gastheer voor de 34e Algemene Vergadering van de Europese accreditatiekoepel EA (European co-operation for Accreditation).

Circa 100 vertegenwoordigers van alle accreditatie-instanties en belanghebbenden in de Europese regio bespraken in de deze vergadering de voortgang en voorstellen van commissies en werkgroepen en andere onderwerpen die direct raken aan het werk van de accreditatie-instanties. 

Belangrijkste doel van de vergadering is het bevorderen van harmonisatie tussen de Europese accreditatie-instanties. 

De vergadering werd geopend met een toespraak van de Directeur Mededinging en Consumentenzaken van het Ministerie van Economische Zaken, mevrouw mr. drs. A.J.I. van den Ende. Naast de gebruikelijke vergaderactiviteiten heeft de RvA de gelegenheid aangegrepen om de deelnemers een stukje Nederlandse cultuur mee te geven, in de vorm van een rondleiding langs de werken van Mondriaan in het Gemeentemuseum.

De besluitenlijst van de Algemene Vergadering opent u hier.