EA-2/17

10-12-2014

De Algemene Vergadering van de Europese koepelorganisatie EA heeft op 20 november 2014 besloten het document EA-2/17:2009 in te trekken en de nieuwe versie van dit document een informatieve status te geven. 

De accreditatie-instellingen waren verplicht de 2009 versie van het document toe te passen bij de accreditatie van aangemelde of aan te melden instellingen. De RvA voerde daarom zogenaamde EA-2/17 beoordelingen uit waarbij specifiek op de eisen uit EA-2/17 werd getoetst. Ook werd bij een positief resultaat van een dergelijke toetsing EA-2/17 op de scope van accreditatie vermeld. 

Met de gewijzigde inhoud en status van EA-2/17 vervalt de basis voor de EA-2/17 beoordelingen en het vermelden van EA-2/17 in de scope. De RvA moet echter wel toetsen tegen de eisen uit de richtlijnen of verordeningen indien de accreditatie bedoeld is als basis voor aanmelding. 

De RvA heeft een werkwijze vastgesteld waarin is vastgelegd hoe met deze beoordelingen wordt omgegaan.

Download hier het pdf-document met de nieuwe werkwijze.