De eerste medische laboratoria zijn over...

08-05-2014

De afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC en het IVF laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Maastricht hebben de primeur: zij zijn de eerste laboratoria die succesvol de transitie hebben doorlopen van accreditatie op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn naar accreditatie op basis van de internationale norm ISO 15189.

Voor juli 2019 zullen alle ca. 250 laboratoria met een CCKL accreditatie deze transitie naar de internationale norm maken. In de afgelopen jaren is dit omvangrijke project achter de schermen voorbereid in een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de laboratoria, NEN en de RvA hebben samengewerkt om tot een realistisch plan te komen, met draagvlak van alle partijen.

De afgelopen maanden hebben de eerste laboratoria zich, als pilot voor het project, laten beoordelen tegen de eisen van de ISO 15189 norm. Met aantoonbaar succes, want op 30 april 2014 heeft de Commissie Accreditaties van de RvA voor de twee bovengenoemde laboratoria een positief advies afgegeven voor deze accreditatie.

Vanuit de RvA feliciteren wij de laboratoria met dit mooie resultaat!