Publieksverslag 2012 RvA

12-06-2013

Het publieksverslag 2012 van de Raad voor Accreditatie is vanaf vandaag beschikbaar.

Thema van het verslag is Vertrouwen in de toekomst. In het verslag kijken we terug naar het jaar 2012 en doen we verslag van onze resultaten en activiteiten, maar we kijken ook vooruit, naar de bijdrage die accreditatie in de toekomst kan blijven leveren aan het waarborgen van vertrouwen in producten en diensten.

Een veelomvattend thema, dat dient als uitgangspunt voor twee interviews, vier columns en een driegesprek met onder meer de heer Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de RvA.
Het verslag is als pdf te downloaden via deze link.

Wilt u het gedrukte verslag ontvangen, stuurt u dan een mail met uw naam en adresgegevens naar ingrid.vande.braak@rva.nl. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een exemplaar toe.