Publicatie SAP-P001 en formulier F039

29-01-2013

Geachte relatie,

Op 29 januari 2013 zijn nieuwe versies van specifieke accreditatie protocol SAP-P001 en formulier F039 gepubliceerd.

SAP-P001 beschrijft het specifieke accreditatie protocol voor de accreditatie van producenten van referentiematerialen. Deze nieuwe versie vervangt versie 1 d.d. 29-06-2010.
Klik hier voor de SAP-P001.

F039 is het formulier waarvan gebruik dient te worden gemaakt indien een instelling een geschil aanhangig wil maken. Deze nieuwe versie vervangt versie 2 d.d. 24-03-2011.
Klik hier voor de F039.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.