Publicatie herziene versie van Beleidsregel Cross-Frontier Accreditatie (BR007)

09-07-2013

Geachte relatie,

De RvA heeft een herziene versie van Beleidsregel Cross-Frontier accreditatie gepubliceerd. Deze herziene versie vervangt versie 1 d.d. 01-04-2011.
Deze herziene versie is alleen Engelstalig verkrijgbaar. Hiermee komt de Nederlandstalige versie te vervallen.

Klik hier voor de nieuwe versie van BR007.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.