Overname MKB-certificaten

02-07-2013

De RvA heeft de accreditatie van MKB Certificatie B.V. ingetrokken op 30 november 2012.

In beginsel moet een certificatie-instelling, na intrekking van de accreditatie, de RvA een lijst verstrekken van de bedrijven die op dat moment een geldig certificaat hadden. Ook moet de instelling de op dat moment geldige certificaten die onder accreditatie zijn verstrekt binnen zes maanden intrekken.

Mede door het faillissement dat op 26 maart 2013 is uitgesproken over MKB Certificatie B.V. heeft de RvA nooit de lijst gekregen en is de RvA ook niet geïnformeerd over de intrekking van de certificaten.

In ons nieuwsbericht van 2 april 2013 heeft de RvA uitgelegd onder welke condities andere certificatie-instellingen MKB-certificaten kunnen overnemen.
Deze regeling voor overname van certificaten is van toepassing op de certificaten waarvoor de laatste reguliere controle heeft plaatsgevonden voor het moment van intrekking van de accreditatie, 30 november 2012.

De certificaathouder die om overname door een nieuwe certificatie-instelling verzoekt, zal aan de hand van de rapportages van MKB Certificatie B.V. inzicht moeten geven in de audits die MKB Certificatie in het verleden heeft uitgevoerd. Op basis van deze informatie kan de overnemende certificatie-instelling bepalen of de laatste audit voor 30 november 2012 is uitgevoerd.

Het is de certificatie-instellingen toegestaan certificaten van MKB Certificatie B.V. over te nemen volgens de regeling uit ons bericht van 2 april 2013, indien deze overname plaatsvindt voor 30 november 2013.