Nieuwe website EA

19-02-2013

De European Co-operation for Accreditation (EA) heeft op 18 februari jl. haar website volledig vernieuwd.

De EA is de overkoepelende organisatie van alle door de overheid aangewezen Europese accreditatie-instanties.
Op de website van de EA is veel informatie te vinden over de aangesloten instanties, maar ook over accreditatie-zaken en bijeenkomsten op Europees niveau.

Klik hier voor de nieuwe website.