Nieuw lid Commissie Accreditaties

01-03-2013

Na de maximale 3 termijnen is dr. J.M. van der Meer per 1 januari 2013 afgetreden als lid van de Commissie Accreditaties van de RvA.

Om te voorzien in de ontstane vacature heeft de Raad van Toezicht van de RvA de heer K.J. van Schalm benoemd als lid van de Commissie Accreditaties voor een termijn van 3 jaar.
De heer Van Schalm heeft verschillende managementposities vervuld binnen geaccrediteerde laboratoria, op dit moment is hij actief als adviseur. De benoeming van de heer Van Schalm is ingegaan per 1 januari 2013.