ISO/IEC 17065:2012

13-02-2013

Geachte relatie,

Op 15 september 2012 is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17065 ‘Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services’ gepubliceerd. Deze ISO/IEC 17065:2012 is de opvolgende norm van de EN 45011: 1998 (ISO Guide 65:1996). De nieuwe norm is inmiddels bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) verkrijgbaar.

Het mondiale samenwerkingsverband van accreditatieinstellingen, IAF, bereidt een overgangsdocument (transition document) voor over de mondiaal af te spreken aanpak voor de invoering van de nieuwe norm. In de vergadering van IAF in oktober 2012 is besloten om de overgangstermijn van EN 45011: 1998 (ISO Guide 65:1996) naar ISO/IEC 17065:2012 vast te stellen op drie jaar vanaf de publicatiedatum van de ISO/IEC 17065:2012 norm (15 september 2012). Dit houdt in dat de overgangstermijn zal eindigen op 15 september 2015.

De RvA is een project gestart om een transparante en marktgerichte overgangsregeling te bieden van EN 45011: 1998 naar ISO/IEC 17065:2012. De RvA zal haar beleid voor de aanpak voor de overgang van EN 45011: 1998 naar de nieuw gepubliceerde norm opstellen in overeenstemming met de binnen IAF af te spreken aanpak.

Nieuwe aanvragen die na 1 mei 2013 worden ontvangen worden tegen de ISO/IEC 17065:2012 beoordeeld, tenzij de aanvrager expliciet verzoekt om een beoordeling tegen EN 45011. Vanaf 1 september 2014 worden geen initiële beoordelingen meer tegen EN 45011 uitgevoerd.

Voor bestaande accreditaties wordt bij de eerstvolgende reguliere beoordeling na 1 september 2013 getoetst tegen de eisen uit ISO/IEC 17065:2012. Eventueel geconstateerde (B) afwijkingen dienen uiterlijk 15 april 2015 opgeheven te zijn.

De RvA zal de overgangsregeling en een toelichting op de wijzigingen in de norm uiterlijk 1 april 2013 in een T-document vastleggen en publiceren.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze coördinator voor accreditatie van productcertificatie Janet Kaljee, 030 2394549, janet.kaljee@rva.nl.