Invoering ISO/IEC 17065:2012

24-04-2013

Geachte relatie,

In de publicatie van 13 februari 2013 betreffende de nieuwe versie van de ISO/IEC 17065 ‘Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services’, heeft de RvA aangegeven een transparante en marktgerichte overgangsregeling te bieden van EN 45011: 1998 naar ISO/IEC 17065:2012. Bij deze publiceren wij het beleid voor de aanpak van de overgang van de EN 45011:1998 (ISO Guide 65:1996) naar de nieuw gepubliceerde norm vastgelegd in het toelichtend document RvA-T037 “Invoering van ISO/IEC 17065:2012”. Klik hier voor toelichtend document RvA-T037.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze coördinator voor accreditatie van productcertificatie Janet Kaljee, 030 2394549, janet.kaljee@rva.nl