Invoering ISO/IEC 17020:2012

28-02-2013

Geachte relatie,

Op 1 maart 2012 is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17020 “Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspections” gepubliceerd. Deze ISO/IEC 17020:2012 is de opvolger van de ISO/IEC 17020:1998. De nieuwe norm is bij NEN verkrijgbaar.

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) heeft in juli 2012 besloten dat de overgangstermijn 3 jaar zal zijn vanaf de datum van publicatie van de nieuwe norm. Dit houdt in dat de overgangstermijn zal eindigen op 28 februari 2015.

De RvA zal vanaf 1 maart 2013 de nieuwe ISO/IEC 17020:2012 hanteren bij accreditatiebeoordelingen van inspectie-instellingen.

De RvA heeft zijn beleid voor de aanpak van de overgang van de ISO/IEC 17020:1998 naar de nieuw gepubliceerde norm vastgelegd in het toelichtend document RvA-T035 “Invoering van ISO/IEC 17020:2012”.
klik hier voor toelichtend document RvA-T035.

Ook het document RvA-F095 “Kruisverwijzing RvA rubrieken” is aangepast aan de nieuwe norm.
Klik hier voor formulier RvA-F095

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze expertisehouder ISO/IEC 17020, Ger Nijhoff: 030 2394500, ger.nijhoff@rva.nl of met onze coördinator voor accreditatie van inspectie-instellingen Lindsay Peek, 030 2394545, lindsay.peek@rva.nl