Informatie-uitwisseling Inspectie SZW en RvA verbeterd

28-06-2013

De Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie gaan elkaar informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen (Cki’s) situaties worden aangetroffen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor werknemers of andere betrokkenen, of als er aanwijzingen zijn van fraude, intimidatie of omkoping. Dit hebben beide partijen vastgelegd in een informatieprotocol.

Inspectie SZW en RvA hebben beide taken als het gaat om de cki’s. Zo beoordeelt de RvA kandidaat cki’s en voert zij jaarlijkse controles uit. De Inspectie houdt weer toezicht op de door het ministerie van SZW aangewezen cki’s. Er ligt al een overeenkomst tussen de RvA en het ministerie van SZW over samenwerking. Deze overeenkomst is nu uitgebreid met een informatieprotocol dat specifiek de RvA en de Inspectie-SZW betreft. Op deze manier wordt de samenwerking verder verbeterd.

Als de bedoelde risicovolle situaties zich in de praktijk voor doen, is direct actie van de RvA of van de Inspectie noodzakelijk. In het protocol staat helder omschreven wat die ‘ernstige situatie’ kan inhouden. Mocht één van de partijen zo’n situatie herkennen, dan zullen ze elkaar zo spoedig mogelijk informeren, zodat er actie kan worden ondernomen.

Klik hier voor het ondertekende informatieprotocol