AS SIKB 6700/6800 - update simultaan besluit

04-03-2013

Vervolg op het nieuwsbericht van 22 november 2012 over de AS6700 en van 3 december 2012 over de AS6800:

De beoordelingen ten behoeve van het simultaan besluit AS6700 zijn afgerond. De instellingen zijn individueel geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. De onderzoeken hebben meer tijd in beslag genomen dan vooraf geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de beoordelingen ten behoeve van het simultaan besluit AS6800 nog niet zijn afgerond.

-Uiterlijk 31 maart 2013 wordt een simultaan besluit genomen over die beoordelingen die niet geleid hebben tot het vaststellen van afwijkingen.
- Indien er tijdens de documentenbeoordeling afwijkingen zijn vastgesteld, dienen deze afwijkingen te zijn opgeheven alvorens een positief besluit kan worden genomen. Dit besluit zal geen deel uitmaken van het eerder genoemde simultaan besluit en zal niet eerder dan 31 maart aanstaande plaatsvinden.
-In het geval van afwijkingen, bepaalt de RvA de benodigde extra onderzoeksinspanning afhankelijk van de geconstateerde afwijkingen
- Nadat de AS 6800 aan de scope van accreditatie is toegevoegd, wordt de operationaliteit van de AS 6800 tijdens het eerstvolgende reguliere onderzoek beoordeeld.

      Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de co├Ârdinator: Mevrouw J. Kaljee (janet.kaljee@rva.nl)