Wisseling RvA beoordelingsteams

23-10-2012

De RvA streeft er naar om een beoordelingsteam bij een instelling gedurende een accreditatieperiode (4 jaar) ongewijzigd te laten. Tot nu toe was het gebruikelijk om bij een herbeoordeling van team te wisselen.

Om de effectiviteit van de (verplichte) “past performance review” te verbeteren en om de beperkingen in de keuzemogelijkheden, voor met name teamleiders, te verminderen zal de RvA voortaan teams gaan wisselen bij de eerste controlebeoordeling na een herbeoordeling.

Deze werkwijze wordt de komende jaren geleidelijk ingevoerd. In 2013 zullen als gevolg daarvan in principe geen teamwisselingen plaatsvinden. Er kunnen echter redenen zijn om van de geschetste werkwijze af te wijken. Het niet (meer) beschikbaar zijn van teamleden is daarvan een voorbeeld.