Verruiming overgangstermijn ISO/IEC 17024

19-11-2012

Geachte relatie,
In de jongste vergadering van IAF is besloten om de overgangstermijn van ISO/IEC 17024:2003 naar ISO/IEC 17024:2012 te verruimen naar 3 jaren vanaf de publicatie van de ISO/IEC 17024:2012.

De transitieperiode zal dus niet op 1 juli 2014 eindigen, maar op 1 juli 2015. Vanaf 1 juli 2015 mogen geen accreditaties tegen de vervallen norm ISO/IEC 17024:2003 meer geldig zijn.

De certificatie-instellingen wordt om twee redenen een ruimere overgangsperiode gegund. Er zijn naast de ISO/IEC 17024:2012 ook nog twee andere accreditatienormen dit jaar gepubliceerd (ISO/IEC 17020 per 1 maart 2012, en ISO/IEC 17065 per 15 september 2012). De tweede reden is dat er binnen IAF uitgesproken is, dat men verwacht dat er een noodzaak zal zijn tot aanpassing van certificatieschema’s wegens nieuwe eisen in de norm.

De RvA verwacht voor het einde van dit jaar haar overgangsbeleid te publiceren.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze expertisehouder Paul Schroeder: 030 2394522, paul.schroeder@rva.nl; of met onze coördinator voor accreditatie van persoonscertificatie Maureen van den Wijngaart, 030 2394521, maureen.vanden.wijngaart@rva.nl.