Verlaagde inspectiedruk op basis van geaccrediteerde certificatie

06-01-2012

Accreditatie kan bijdragen aan verlaging van de inspectiedruk bij bedrijven en instellingen.

Steeds vaker leidt geaccrediteerde certificatie tot een zodanig vertrouwen bij handhavende instanties, dat de gecertificeerde bedrijven minder vaak of niet meer geïnspecteerd worden.
Recente voorbeelden hiervan zijn:

De Inspectie Gezondheidszorg heeft afspraken gemaakt voor verlaagde inspectie-druk voor HKZ-gecertifceerde GGZ-instellingen in het kader van het veiligheidsmanagementsysteem.
Klik hier voor het afsprakendocument van IGZ, GGZ en HKZ.
Meer informatie over het HKZ-schema vindt u op de website van HKZ www.hkz.nl

De Arbeidsinspectie heeft afgesproken dat OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven niet meer worden bezocht in het kader van een inspectieproject gericht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving.
Klik hier voor het nieuwsbericht van de Arbeidsinspectie over deze afspraken.
Meer informatie over het OSHAS-schema vindt u op de website van SCCM www.sccm.nl