Publicatie SAP Inspectie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen

25-04-2012

Geachte relatie,

Op 25 april 2012 is een nieuwe versie van SAP-I003 gepubliceerd. Deze vervangt versie 1 van 01-03-2007.

SAP-I003 beschrijft het specifieke accreditatieprotocol voor Inspectie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen.

Klik hier voor de SAP-I003.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.