Publicatie ISO/IEC 17024:2012

17-07-2012

Geachte relatie,

Op 1 juli jl. is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17024 Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons gepubliceerd. Deze ISO/IEC 17024:2012 is de opvolgende norm van de ISO/IEC 17024:2003. De nieuwe norm is inmiddels bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) verkrijgbaar.

Het mondiale samenwerkingsverband van accreditatie-instellingen, IAF, bereidt een transition document voor over de mondiaal af te spreken aanpak voor de invoering van de nieuwe norm. In de betreffende vergadering van IAF in oktober a.s. zal over het transition document besloten worden.

IAF heeft inmiddels al besloten, dat de overgangstermijn 2 jaren zal duren vanaf de datum van publicatie van de nieuwe norm. Dit houdt in dat de overgangstermijn zal eindigen op 1 juli 2014.

De RvA zal haar beleid voor de aanpak voor de overgang van de ISO/IEC 17024:2003 naar de nieuw gepubliceerde versie opstellen in overeenstemming met de binnen IAF af te spreken aanpak. De uitkomst van de besluitvorming binnen IAF over het transition document wordt voor eind oktober a.s. verwacht. De RvA streeft ernaar voor het einde van dit jaar de invulling daarvan in haar eigen plan van aanpak te publiceren. Die publicatie zal geschieden door middel van een nieuwsbericht op onze website alsmede een mailing aan onze klanten: de betreffende geaccrediteerde instellingen en de instellingen die accreditatie aangevraagd hebben, de betreffende geaccepteerde schemabeheerders en de schemabeheerders die acceptatie aangevraagd hebben, het Ministerie van Sociale Zaken, de bij de Stelselherziening betrokken beheerstichtingen en de instellingen die in het kader van het SZW Stelsel een beoordeling aangaande persoonscertificatie aangevraagd hebben.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze expertisehouder Paul Schroeder: 030 2394522, paul.schroeder@rva.nl; of met onze coördinator voor accreditatie van persoonscertificatie Maureen van den Wijngaart, 030 2394521, maureen.vanden.wijngaart@rva.nl.