Publicatie ISO/IEC 17020:2012

01-10-2012

Geachte relatie,

Op 1 maart 2012 is de nieuwe versie van de ISO/IEC 17020 “Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspections” gepubliceerd. Deze ISO/IEC 17020:2012 is de opvolger van de ISO/IEC 17020:1998. De nieuwe norm is inmiddels bij NEN verkrijgbaar.

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) heeft in juli 2012 besloten, dat de overgangstermijn 3 jaar zal zijn vanaf de datum van publicatie van de nieuwe norm. Dit houdt in dat de overgangstermijn zal eindigen op 28 February 2015.

De RvA zal vanaf 1 maart 2013 de nieuwe ISO/IEC 17020:2012 hanteren bij al haar accreditatiebeoordelingen van inspectie-instellingen.

De RvA zal haar beleid voor de aanpak van de overgang van de ISO/IEC 17020:1998 naar de nieuw gepubliceerde norm publiceren in een toelichtend document. Die publicatie zal gepaard gaan met een nieuwsbericht op onze website en een mailing aan: de betreffende geaccrediteerde instellingen en de instellingen die accreditatie aangevraagd hebben, de betreffende geaccepteerde schemabeheerders en de schemabeheerders die acceptatie aangevraagd hebben, het Ministerie van Sociale Zaken, de bij de Stelselherziening betrokken beheerstichtingen en de instellingen die in het kader van het SZW Stelsel een beoordeling aangaande inspectie aangevraagd hebben.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze expertisehouder ISO/IEC 17020, Ger Nijhoff: 030 2394500,
ger.nijhoff@rva.nl of met onze coördinator voor accreditatie van inspectie-instellingen Lindsay Peek, 030 2394545, lindsay.peek@rva.nl