Publicatie Beleidsregels Klachten BR008 en Werkterreinen BR010

21-03-2012

De Raad voor Accreditatie wil u erop attenderen dat de Beleidsregel Klachten (BR008) en een nieuwe versie van de Beleidsregel Werkterreinen (BR010) zijn gepubliceerd.

Klik hier voor de BR008 en hier voor de BR010.