Peer Evaluatie rapport RvA

03-02-2012

De Europese coöperatie voor Accreditatie (EA), de overkoepelende Europese accreditatie-instantie, regelt dat iedere Europese Accreditatie-instantie eens in de twee tot vier jaar door middel van een Peer Review door de collega’s gecontroleerd wordt op het voldoen aan de internationale norm ISO/IEC 17011 en de eisen uit de Europese Verordening (EC)765/2008.

In september 2010 heeft de RvA een Peer Review ondergaan vanuit de EA. Bij deze review kwam een beperkt aantal onduidelijkheden en lacunes naar voren in de werkprocessen van de RvA. Inmiddels zijn op al deze punten maatregelen getroffen en zijn de oorzaken weggenomen. Dit is in de loop van 2011 naar tevredenheid aangetoond aan het beoordelingsteam van EA. De RvA is daardoor op 19 oktober 2011 in de vergadering van de EA-MAC herbevestigd in deelname in de EA Multi Lateral Agreement (MLA). Een volgende review is voorzien in 2013.

Via de link hieronder kunt u het volledige eindrapport van het beoordelingsteam lezen. Namen van personen en instellingen zijn om privacy redenen uit het rapport gehaald.

Klik hier voor het rapport.