Onterechte claims door Universal Accreditation Federation

27-02-2012

De RvA heeft kennis genomen van het feit dat een organisatie die zichzelf de Universal Accreditation Federation noemt, claimt dat de RvA en een aantal andere IAF (International Accreditation Forum) ondertekenaars deel uit maken van het ledenbestand van Universal Accreditation Federation.

Dit is niet het geval, RvA heeft geen kennis van deze organisatie en geen aansluiting met hen zoals wordt beweerd. Wij hebben gevraagd om alle verwijzingen naar RvA te verwijderen van de website en de IAF is op de hoogte gebracht van de onterechte claims van deze organisatie.