Onterechte claim

06-09-2012

Een organisatie die zich de Universal Accreditation Federation noemt brengt voor de tweede maal informatie naar buiten waarin gesuggereerd wordt dat de Raad voor Accreditatie lid is van hun organisatie.

Wij willen graag nogmaals benadrukken (zie ook ons nieuwsbericht van 27 februari 2012) dat de RvA deze organisatie niet kent en er geen enkele binding mee heeft.

Wij hebben de UAF nogmaals gevraagd om alle referentie naar RvA van hun website te verwijderen. De IAF (International Accreditation Forum) waar de RvA wel lid van is is op de hoogte gebracht van de onterechte claims.