Intrekking acceptatie VVB-09

14-02-2012

Binnen het werkgebied brandveiligheid wordt al langer gebruik gemaakt van het document “VVB-09, specifieke eisen aan inspectie-instellingen voor veiligheid en brandveiligheid”. De RvA heeft enige jaren geleden al aangegeven bezwaren te hebben tegen de wijze waarop dit document onder accreditatie wordt gebruikt.

Om de belanghebbende partijen in het werkgebied in de gelegenheid te stellen om één of meer nieuwe werkwijzen te beschrijven heeft de RvA destijds besloten tot een “gedoogperiode” voor het gebruik van VVB-09 onder accreditatie. Ondanks het meerdere malen verlengen van de gedoogperiode hebben de belanghebbende partijen tot op heden geen kans gezien om nieuwe documenten op te stellen die wel geschikt zijn voor toepassing onder accreditatie.

Omdat het gebruik van VVB-09 tot ongewenste situaties en klachten blijft leiden heeft de RvA besloten een einde te maken aan de gedoogperiode. Het gevolg daarvan is dat de VVB-09 is verwijderd van de scope van accreditatie van de betreffende inspectie-instellingen en dat de inspecties nu volgens een eigen methode moeten worden uitgevoerd.

Dat betekent dat de inspectie-instellingen niet langer verklaringen en/of rapporten op basis van VVB-09 onder accreditatie mogen afgeven. De betreffende inspectie-instellingen blijven wel geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties tegen de eisen van de op hun scope van accreditatie vermelde normen.