Benoeming Commissie Accreditaties

19-03-2012

Vanwege afloop van zijn termijnen is prof. dr. ing. T.W. Hardjono per 1 januari 2012 afgetreden als lid van de Commissie Accreditaties van de RvA.

Om te voorzien in de ontstane vacature heeft de Raad van Toezicht van de RvA prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher benoemd als lid van de Commissie Accreditaties voor een termijn van 3 jaar.
De heer Fisscher is Hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek bij de Universiteit Twente. De benoeming van de heer Fisscher gaat in per 1 juli 2012. Tot die tijd zal de heer Hardjono zijn werkzaamheden voor de Commissie als waarnemend lid voortzetten.