Benoeming College van Voorzitters Bezwarencommissie

06-02-2012

De heer mr. M.N. van Zijl is per 27 oktober 2011 benoemd als lid van het College van Voorzitters Bezwarencommissie van de RvA.

De heer Van Zijl werkt bij de NZa als senior jurist bij de directie Toezicht & Handhaving. Ook adviseert hij vanuit zijn eigen bureau bedrijven en particulieren op juridisch gebied.