AS SIKB 6800 (Controle en keuring tank(opslag)installaties)

03-12-2012

AS SIKB 6800 (Controle en keuring tank(opslag)installaties)
De schema’s AP08 en de KC’s 102 – 106 vervallen per 1 juli 2013. Per 1 juli 2013 zullen de accreditaties conform de AP08 en de KC’s 102 – 106 vervallen en door de RvA worden ingetrokken.

Vanaf deze datum mogen tank(opslag)installaties alleen nog volgens het schema “AS SIKB 6800 met bijbehorende protocollen” (hierna AS 6800) gecontroleerd en gekeurd worden. Het schema AS 6800 is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd.

Met SIKB (schemabeheerder) is de transitie naar de AS 6800 afgesproken. Indien u voor AS 6800 geaccrediteerd wilt worden, is het volgende beleid van toepassing:

  • U dient een uitbreidingsaanvraag voor de AS 6800, inclusief de voor u relevante protocollen, bij de RvA in te dienen. Hiervoor dient u gebruikt te maken van het RvA-F105 uitbreidingsaanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de RvA (www.rva.nl). Hierin wordt ook verwezen naar een aantal aanvullende documenten die tevens voor de uitbreidingsaanvraag ingediend moeten worden.
  • Alle uitbreidingsaanvragen die uiterlijk 31 december 2012 door de RvA zijn ontvangen en compleet zijn bevonden, worden gelijktijdig behandeld.
  • Nadat een aanvraag compleet bevonden is zal op basis van een documentenonderzoek beoordeeld worden of de AS 6800 met de bijbehorende relevante protocollen aan de scope van accreditatie toegevoegd kunnen worden. Voor dit onderzoek is een tijdsbesteding van 0,5 dag geraamd, facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie.
  • Medio februari 2013 wordt een simultaan besluit genomen over die beoordelingen die niet geleid hebben tot het vaststellen van afwijkingen.
  • Indien er tijdens de documentenbeoordeling afwijkingen zijn vastgesteld, dienen deze afwijkingen te zijn opgeheven alvorens een positief besluit kan worden genomen. Dit besluit zal geen deel uitmaken van het eerder genoemde simultaan besluit medio februari 2013.
  • In het geval van afwijkingen, bepaald de RvA afhankelijk van de geconstateerde afwijkingen de benodigde extra onderzoeksinspanning.
  • Nadat de AS 6800 aan de scope van accreditatie is toegevoegd, wordt de operationaliteit van de AS 6800 tijdens het eerstvolgende reguliere onderzoek beoordeeld.
      Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de coördinator: Mevrouw J. Kaljee (janet.kaljee@rva.nl)