AS SIKB 6700 (Inspectie van bodembeschermende voorzieningen).

22-11-2012

AS SIKB 6700 (Inspectie van bodembeschermende voorzieningen)
Het schema CUR/PBV Aanbeveling 44 (Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen) zal per 1 juli 2013 komen te vervallen. Per 1 juli 2013 zullen de accreditaties conform de CUR-PBV 44 door de RvA worden ingetrokken.

Vanaf deze datum mogen bodembeschermende voorzieningen alleen nog volgens het schema “AS SIKB 6700 met bijbehorende protocollen” (hierna AS 6700) geïnspecteerd worden. Het schema AS 6700 is door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd.

Met SIKB (schemabeheerder) is de transitie van de CUR/PBV Aanbeveling 44 naar de AS 6700 afgesproken.
Indien u voor AS 6700 geaccrediteerd wilt worden, is het volgende beleid van toepassing:

  • U dient een uitbreidingsaanvraag voor de AS 6700, inclusief de voor u relevante protocollen, bij de RvA in te dienen. Hiervoor dient u gebruikt te maken van het RvA-F105 uitbreidingsaanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de RvA (www.RvA.nl). Hierin wordt ook verwezen naar een aantal aanvullende documenten die tevens voor de uitbreidingsaanvraag ingediend moeten worden.
  • Alle uitbreidingsaanvragen die uiterlijk 31 december 2012 door de RvA zijn ontvangen en compleet zijn bevonden, worden gelijktijdig behandeld.
  • Nadat een aanvraag compleet bevonden is zal op basis van een documentenonderzoek beoordeeld worden of de AS 6700 met de bijbehorende relevante protocollen aan de scope toegevoegd kunnen worden. Voor dit onderzoek is een tijdsbesteding van 0,5 dag geraamd, facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie.
  • Medio februari 2013 wordt een simultaan besluit genomen over die beoordelingen die niet geleid hebben tot het vaststellen van afwijkingen.
  • Indien er tijdens de documentenbeoordeling afwijkingen zijn vastgesteld, dienen deze afwijkingen te zijn opgeheven alvorens een positief besluit kan worden genomen. Dit besluit zal geen deel uitmaken van het eerder genoemde simultaan besluit medio februari 2013.
  • In het geval van afwijkingen, bepaald de RvA afhankelijk van de geconstateerde afwijkingen de benodigde extra onderzoeksinspanning.
  • Nadat de AS 6700 aan de scope van accreditatie is toegevoegd, wordt de operationaliteit van de AS 6700 tijdens het eerstvolgende reguliere onderzoek beoordeeld op basis van het SAP.
Naar aanleiding van het uitbrengen van de AS 6700 zal het bestaande SAP-I003 worden aangepast. Na vaststelling van het gewijzigde SAP zal deze gepubliceerd worden op de website van de RvA.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de coördinator: Mevrouw J. Kaljee (janet.kaljee@rva.nl)