Accreditatie kan bijdragen aan compactere overheid

10-02-2012

In januari 2012 heeft de Raad voor Accreditatie een notitie opgesteld over de bijdrage die accreditatie en geaccrediteerde certificatie kunnen leveren aan een compactere overheid. De notitie is onderwerp van gesprek in onze contacten met de departementen en met Actal. De Raad van Toezicht heeft met deze tekst bij de ministers van EL&I, BZK, SZW, VWS en I&M aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om met behulp van accreditatie en geaccrediteerde certificatie tot een compactere rijksoverheid te komen.

U kunt de notitie downloaden via deze link.