Nieuws

Nieuws uit 2012

Transitiebeleid 17024

20-12-2012

Nieuwsbrief IAF

20-12-2012

Nieuwe tarieven 2013

19-12-2012

Publicatie SBP005-NL en SBP016-NL

13-12-2012

AS SIKB 6800 (Controle en keuring tank(opslag)installaties)

03-12-2012

Resultaten Algemene Vergadering EA

30-11-2012

AS SIKB 6700 (Inspectie van bodembeschermende voorzieningen).

22-11-2012

Verruiming overgangstermijn ISO/IEC 17024

19-11-2012

Publicatie SAP-C017 en SAP-I005

15-11-2012

Resoluties ILAC en IAF

08-11-2012

Vacature Operationeel Directeur

07-11-2012

Vertrek Operationeel Directeur

06-11-2012

Nieuwsbrief ILAC

29-10-2012

Wisseling RvA beoordelingsteams

23-10-2012

Publicatie ISO/IEC 17020:2012

01-10-2012

Vacature Relatiebeheerder

25-09-2012

Onterechte claim

06-09-2012

Vacature bij de RvA

30-08-2012

EA MLA jaarverslag en EA resoluties

23-08-2012

Nieuwe brochure: ISO 9001 in de supply chain

13-08-2012

Jaarverslag IAF MLA

09-08-2012

Overleg vakdeskundigen chemie

03-08-2012

Publicatie ISO/IEC 17024:2012

17-07-2012

Publieksverslag RvA 2011

10-07-2012

EA MLA jaarverslag 2011

05-07-2012

Positieve effecten van ISO 9001 certificatie

29-06-2012

Nieuwsbrief IAF

25-05-2012

Publicatie SAP Inspectie vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen

25-04-2012

Publicatie Beleidsregels Klachten BR008 en Werkterreinen BR010

21-03-2012

Benoeming Commissie Accreditaties

19-03-2012

Onterechte claims door Universal Accreditation Federation

27-02-2012

Publicatie SAP-C016 (BRL 6000) en SAP-L002 (AP04-AS3000)

23-02-2012

Intrekking acceptatie VVB-09

14-02-2012

Accreditatie kan bijdragen aan compactere overheid

10-02-2012

Publicatie T018 Acceptabele herleidbaarheid

09-02-2012

Nieuwsbrief IAF februari 2012

08-02-2012

Benoeming College van Voorzitters Bezwarencommissie

06-02-2012

Peer Evaluatie rapport RvA

03-02-2012

Publicatie IAF-ID3 document

30-01-2012

Resoluties najaarsvergadering ILAC

27-01-2012

Nieuwe website IAF

06-01-2012

Verlaagde inspectiedruk op basis van geaccrediteerde certificatie

06-01-2012