Vernieuwing beleidsregels BR002, BR003 en BR005

04-07-2011

Geachte relatie,

de Raad voor Accreditatie heeft de volgende beleidsregels vernieuwd:

· RvA-BR002: Beleidsregel Accreditatie
Klik hier voor de nieuwe versie van de BR002. Deze versie vervangt versie 1 d.d. 17-08-2010

· RvA-BR003: Beleidsregel Scope van Accreditatie
Klik hier voor de nieuwe versie van de BR003. Deze versie vervangt versie 1 d.d. 17-08-2010

· RvA-BR005: Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen
Klik hier voor de nieuwe versie van de BR005. Deze versie vervangt versie 1 d.d. 17-08-2010

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.