VCU 2011/05 geaccepteerd

14-11-2011

Simultane besluitvorming
Het schema VCU versie 2011/05 van de schemabeheerder Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV, S129) is geaccepteerd op 27 oktober 2011. Dit betekent dat certificatie- instellingen weer accreditatie kunnen aanvragen voor VCU. De besluitvorming zal bij voorkeur simultaan verlopen. Dit houdt in dat het bestuur van de RvA in oktober 2012 in één keer een besluit zal nemen over alle uitbreidingsonderzoeken voor VCU tot dan toe. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de RvA onbedoeld concurrentieverschillen veroorzaakt.

Planning uitbreidingsonderzoeken
De overgangsregeling van SSVV van de vorige versie van VCU 2007/04 naar VCU 2011/05, loopt op 31 oktober 2012 af (zie www.vca.nl). Is een instelling voor die tijd niet geaccrediteerd voor de nieuwste VCU versie, dan mag de instelling geen VCU-certificaten meer uitgeven.

Om tijdig een besluit te kunnen nemen, moet het RvA-beoordelingsteam voor 1 oktober 2012 het definitieve rapport met advies indienen. Om dit te kunnen doen, moet de CI corrigerende maatregelen naar aanleiding van eventuele afwijkingen uiterlijk voor 1 augustus 2012 naar de Raad hebben gestuurd (zie verder RvA-BR004).

Een tijdige planning van de uitbreidingsbeoordelingen is in dit verband dus cruciaal. Daarom moeten de CI’s aanvragen uiterlijk voor 1 januari 2012, dan wel zoveel eerder als mogelijk, naar de RvA hebben gestuurd. Uiteraard kunnen CI’s na deze datum een aanvraag indienen. Het is dan echter niet zeker dat de RvA over deze latere uitbreidingsonderzoeken in oktober 2012 een besluit zal kunnen nemen.

Doelgroep
Het proces van simultane besluitvorming is naar verwachting alleen mogelijk voor reeds ISO/IEC17021-geaccrediteerde instellingen. Voor initiële onderzoeken (nog geen 17021-accreditatie) is het beschikbare tijdspad waarschijnlijk te kort. Mocht een traject van initiële beoordeling en besluitvorming toch voor 31-10-2012 zijn afgerond, dan zal de verlening van de accreditatie kunnen worden meegenomen in het hierboven bedoelde simultane accreditatietraject.

Aanvraagformulieren
Accreditatie voor VCU kan aangevraagd worden met het F105-formulier (uitbreidingsaanvraag) respectievelijk het F001-formulier (initiële aanvraag) en de betreffende aanvullende aanvraagformulieren.

SAP
Als gevolg van de acceptatie van het schema VCU 2011/05 is tevens een nieuwe versie van het Specifiek Accreditatie Protocol SAP C007 gepubliceerd. Deze versie vervangt versie 2 d.d. 15-10-2010. klik (hier) voor de nieuwe versie van SAP-C007.