Publicatie Specifieke Accreditatie Protocol voor Energiemanagementsystemen (SAP-C015)

22-07-2011

Geachte relatie,

Op 12 juli is SAP-C015 van kracht geworden.
Deze SAP beschrijft het accreditatieproces voor Energiemanagementsystemen volgens de EN 16001 en de ISO 50001.

Klik hier voor de SAP-C015.

Aanvragen voor accreditatie voor deze schema’s onder de ISO/IEC 17021 kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingediend.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.