Publicatie SAP-V001 (Greenhouse Gases) en SAP-I001 (EU-ETS)

29-06-2011

Geachte relatie,

hierbij delen wij u mee dat:

- voor de validatie en verificatie van broeikasgassen een nieuw Specifiek Accreditatie Protocol is gepubliceerd;
SAP-V001 (Validation and Verification of Greenhouse Gases (GHG)).

klik hier voor de nieuwe SAP-V001


- van Specifiek Accreditatie Protocol I001 (Verification of emission data (CO2 and NOx) Under EU ETS Directive) een nieuwe versie is gepubliceerd.
Deze nieuwe versie vervangt versie 1 d.d. 01-12-2008.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP-I001.


De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.