Publicatie nieuwe versie toelichtend document RvA-T032: invoering ISO/IEC 17021:2011

30-06-2011

Geachte relatie,

Op 1 februari 2011 is de nieuwe internationale norm ISO/IEC 17021: 2011 gepubliceerd. In Nederland is deze door NEN in de Engelse taal gepubliceerd als NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011.
De eerste versie van deze norm is gepubliceerd in 2006. In deze nieuwe versie worden de principes uit de eerste versie gehandhaafd. Verder zijn bepalingen waarvoor voorheen naar ISO 19011 werd verwezen nu in deze norm zelf opgenomen. Ook worden de in de 2006 versie van de norm geïntroduceerde principes voor competentie van auditoren verder uitgebouwd en toegelicht. Ook worden nieuwe eisen geïntroduceerd met betrekking tot het managen en uitvoeren van audits.

ISO en het International Accreditation Forum (IAF) hebben besloten internationaal een overgangsperiode te hanteren van twee jaar, dus tot uiterlijk 1 februari 2013.

Vanaf 1 juli 2011 zullen alle reguliere beoordelingen worden uitgevoerd tegen de 2011 versie. Eventuele afwijkingen, die geen afwijking zouden zijn tegen de 2006 versie, zullen worden aangegeven als cat. (B), met een aangepaste termijn voor oplossing (corrigerende maatregelen moeten uiterlijk binnen zijn voor 1 september 2012, zodat overgang naar de nieuwe norm kan worden geborgd voor 1 februari 2013).

Alle accreditatieveklaringen tegen de 2006 versie van ISO/IEC 17021 worden op 1 februari 2013 ongeldig.

De Raad voor Accreditatie heeft voor de invoering van ISO/IEC 17021:2011 een toelichtend document gepubliceerd, RvA-T032.

Klik hier voor de nieuwe versie van RvA-T032 (deze vervangt versie 2 d.d. 15-11-2007)