Nieuwe versie Specifieke Accreditatie Protocol OHSAS (SAP-C006)

07-07-2011

Geachte relatie,

Voor certificatie van OHSAS is een nieuwe versie van het Specifiek Accreditatie Protocol gepubliceerd;
SAP-C006 (Certification of Occupational Health and Safety Management Systems in accordance with BS OHSAS 18001)
Deze versie vervangt de Nederlandse versie 1 d.d. 14-09-2010.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP-C006.

Met het publiceren van deze nieuwe versie van SAP-C006 is toelichtend document RvA-T012 komen te vervallen.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.