Nieuwe versie Specifieke Accreditatie Protocol Inspectie Binnenvaartschepen (SAP-I004)

07-07-2011

Geachte relatie,

Voor inspectie van binnenvaartschepen is een nieuwe versie van het Specifiek Accreditatie Protocol gepubliceerd;
SAP-I004 (Inspectie van binnenvaartschepen)
Deze versie vervangt de versie 1 d.d. 24-02-2009.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP-I004.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd