Nieuwe versie SAP Verificatie en validatie iom de EMAS verordening (SAP-C013)

25-10-2011

Geachte relatie,

Voor verificatie en validatie in overeenstemming met de EMAS verordening is een nieuwe versie van het Specifiek Accreditatie Protocol gepubliceerd;
SAP-C013 (Verification and validation in accordance with EMAS Regulation (EC 1221/2009)
Deze versie vervangt de versie 1 d.d. 17-09-2010.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP-C013.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.