Nieuwe versie SAP-I005 (biobrandstoffen)

21-06-2011

Geachte relatie,

hierbij delen wij u mee dat van Specifiek Accreditatie Protocol I005 (Verificatie van BIOBRANDSTOFFEN) een nieuwe versie is gepubliceerd.

Deze nieuwe versie vervangt versie 1 d.d. 01-04-2010.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP-I005.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.