Nieuwe versie SAP I002 (Accreditatie van Inspectie m.b.t. NEN4400)

10-05-2011

Geachte relatie,

hierbij delen wij u mee dat een nieuwe versie van SAP I002 (Accreditatie van Inspectie m.b.t. NEN4400) is gepubliceerd. Deze versie vervangt versie 1 d.d. 01-12-2008.

klik hier voor de nieuwe versie van SAP I002.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.