Nieuwe toelichtende documenten RvA-T015 en RvA-T022

08-02-2011

Geachte Relatie,

de Raad voor Accreditatie heeft de volgende toelichtende documenten vernieuwd:

- RvA-T015: Toelichting op ISO/IEC 17025:2005
- RvA-T022: Eerstelijnscontrole