Nieuwe statuten RvA

10-11-2011

De Raad voor Accreditatie is sinds 1 januari 2010 een Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dit is een gevolg van de EG-verordening nr. 765/2008 waarin staat dat ieder land een nationale accreditatie instelling moet hebben. Op grond van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie (Wanai) is de RvA aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Door deze wijzigingen heeft de RvA nu te maken met niet alleen de Wanai, maar ook de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het van toepassing zijn van de bovenstaande wetten maakte het nodig de statuten van de RvA op onderdelen aan te passen.

De nieuwe statuten van de RvA kunt u inzien via deze link.