Introductie van NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011

05-04-2011

Op 1 februari 2011 is de nieuwe internationale norm ISO/IEC 17021: 2011 gepubliceerd. In Nederland is deze door NEN in de Engelse taal gepubliceerd als NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011. De eerste versie van deze norm is gepubliceerd in 2006.
In deze nieuwe versie worden de principes uit de eerste versie gehandhaafd. Verder zijn bepalingen waarvoor voorheen naar ISO 19011 werd verwezen nu in deze norm zelf opgenomen. Ook worden de in de 2006 versie van de norm geïntroduceerde principes voor competentie van auditoren verder uitgebouwd en toegelicht. Ook worden nieuwe eisen geïntroduceerd met betrekking tot het managen en uitvoeren van audits.

ISO en het International Accreditation Forum (IAF) hebben besloten internationaal een overgangsperiode te hanteren van twee jaar, dus tot uiterlijk 1 februari 2013.
RvA zal op korte termijn bekendmaken hoe de overgang naar deze nieuwe normversie zal worden vormgegeven en welke eisen en termijnen gehanteerd zullen worden.
ISO en IAF hebben een gezamenlijk communiqué over de implementatie van de overgang naar de nieuwe normversie gepubliceerd.

Voor verdere informatie zie het IAF and ISO communiqué en de websites van NEN (www.nen.nl), ISO (www.iso.org) en van IAF (www.iaf.nu).