Interview met Jan van der Poel in Lastechniek

22-08-2011

Voor het juninummer van het blad Lastechniek heeft het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) een interview gehouden met Jan van der Poel (Bestuurder) en Hans Sukel (Teamleider) van de Raad voor Accreditatie.
Onderwerp van het interview is het aanwijzen van Notified Bodies op basis van accreditatie en vooral de misverstanden en onduidelijkheden die over dit onderwerp heersen.

Via deze link kunt u de volledige tekst van het interview nalezen.