Implementatie ISO/IEC 17043:2010

07-02-2011

De Raad voor Accreditatie heeft toelichtend document RvA-T013 vernieuwd.
De nieuwe versie van dit document beschrijft de implementatie van ISO/IEC 17043:2010.

Met het verschijnen van de nieuwe versie van dit document vervalt de vorige versie van februari 2008.
Tevens vervalt hiermee het toelichtend document RvA-T014 (Interpretatie ILAC-criteria m.b.t. accreditatie ringonderzoeksorganisatoren) van maart 2004.

De Raad voor Accreditatie vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.